Beneficjenci XVIII Balu Dziennikarzy

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Kulczyk Foundation przeprowadziła gruntowną analizę potrzeb tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Dążymy do tego, aby wsparcie dla dożywiania najmłodszych tworzyło realną wartość dodaną poprzez wzbogacenie posiłków i objęcie żywieniem większej liczby dzieci. Żółty Talerz to także unikalny sojusz, do którego Kulczyk Foundation zaprosiła najbardziej skuteczne polskie organizacje pomocowe: Caritas w wybranych diecezjach, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, grupę lokalnych Banków Żywności oraz SOS Wioski Dziecięce. Żółty Talerz to w założeniu nowy standard wsparcia żywienia, gotowy do wykorzystania przez inne organizacje pozarządowe czy zorganizowane grupy obywateli. Jego twórca – Kulczyk Foundation, fundacja kierowana przez Dominikę Kulczyk, wsparła działania statutowe Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy.


Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od 19  lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 26 866 małych pacjentów i wsparła finansowo 1185 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie - z naszym udziałem - Fundacja na cele statutowe przekazała dotąd 209 650 165,62 złotych. Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należy kampania „Jesteśmy dla dzieci” . Jej celem jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację dzieci – podopiecznych Fundacji Polsat. Od 12 lat Telewizja Polsat razem z Polsat Media organizują akcję "Mikołajkowy Blok Reklamowy", dzięki której każdego roku w MIKOŁAJKI pieniądze zebrane z reklam nadanych przed „Wydarzeniami” otrzymują podopieczni Fundacji Polsat.


Fundacja TVN „Nie jesteś sam” powstała w 2001 roku. Przez 14 lat działalności Fundacja zebrała i przekazała na cele charytatywne ponad 223 500 000 złotych. Fundacja TVN pomaga chorym dzieciom, ale także osobom starszym. Finansuje ich leczenie, rehabilitacje, operacje. Udzieliła pomocy – około 20 000 osób. Fundacja współpracuje także z największymi szpitalami w Polsce. Przeprowadza remonty klinik i oddziałów szpitalnych, a także buduje nowe jednostki dla służby zdrowia. Fundacja wyremontowała 15 klinik jednego z największych szpitali dziecięcych w Polsce – Centrum Zdrowia Dziecka, przeznaczając na ten cel około 20 000 000 złotych. Wyremontowała Klinikę Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka za kwotę 30 000 000 złotych. Wybudowała pierwsze w Polsce Centrum Profilaktyki Nowotworów dla Instytutu Onkologii w Warszawie za kwotę 35 000 000 złotych. Pomogła także wielu innym szpitalom w remontach sal operacyjnych i klinik. Fundacja zakupiła 19 nowoczesnych ambulansów, które użytkowane są przez szpitale i pogotowia ratunkowe w całej Polsce. Wspiera polskie szpitale kupując najnowocześniejszy sprzęt medyczny – inkubatory, kardiomonitory, aparaty USG, łóżka operacyjne, łóżka szpitalne etc. Obecnie Fundacja przeprowadza remont Kliniki Rehabilitacji mieszczącej się w Instytucie Matki Polki w Łodzi. Koszt remontu to ponad 20 000 000 złotych. Otwarcie Kliniki planowane jest na maj 2016 roku.


Fundacja Radia ZET powstała w 1999 roku i jest jedyną radiową organizacją charytatywną w Polsce. Obejmuje opieką najbardziej potrzebujących i bezbronnych: osoby chore, niepełnosprawne, a w szczególności dzieci. Nie pozostaje obojętna na to co dzieje się wokół, szczególnie na ludzkie tragedie, dlatego wspiera ludzi, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami losowymi. Misję charytatywną Fundacja realizuje głównie poprzez pomoc indywidualnym podopiecznym, zwłaszcza dzieciom. Finansuje ich rehabilitację, zakup leków i środków medycznych. Wspiera także instytucje i placówki medyczne przekazując im sprzęt medyczny i wyposażenie niezbędne do leczenia pacjentów. Obdarowali m.in. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.


Fundacja Przyjaciółka została założona przez wydawnictwo Edipresse z inicjatywy pracowników tygodnika „Przyjaciółka”. „Przyjaciółka” często opisywała trudne problemy i starała się pomagać, razem ze swoimi czytelniczkami, w ich rozwiązywaniu. Takich akcji na swoim koncie pismo ma bardzo wiele. Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować długoletnie programy pomocy, które w sposób wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę trudnej sytuacji jej podopiecznych. W działalności Fundacji najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny. Niesie też pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.