Beneficjenci 19. Charytatywnego Balu Dziennikarzy

Centrum Zdrowia Dziecka od 40 lat ratuje życie i zdrowie dzieci
z całej Polski. Około 40 procent ich pacjentów choruje na jedną chorobę rzadką, a pozostałe 60 proc. z nich ma więcej niż jedną chorobę lub przebieg ich choroby jest nietypowy bądź komplikowany chorobami towarzyszącymi.

CZD udziela im kompleksowej pomocy w wielu klinikach i oddziałach, co sprawia, że koszt tej pomocy jest znacznie wyższy
od przeciętnego. Aby CZD mogło robić to dalej równie skutecznie, potrzebuje pomocy.

Od lat CZD wspierane jest przez organizacje pozarządowe, firmy prywatne i publiczne oraz indywidualnych Darczyńców.  Ich pomoc jest dla CZD bezcenna i daje im siłę oraz możliwość dalszego działania.


Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego Działa od 2004 r.

Celem Fundacji jest wspieranie otwartego społeczeństwa
w sprawiedliwym państwie, szanującym na równi wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania.
W centrum zainteresowań Fundacji są cudzoziemcy a szczególnie
ich dzieci. To do nich adresowane są najważniejsze działania w imię przekonania, że stosunek do przyjezdnych jest miarą naszego człowieczeństwa. Fundacja od 2013 roku, prowadzi świetlicę
w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku.

Dzieci jest blisko setka. Głównie z Kaukazu, Azji i Afryki Północnej.
W ośrodku znalazły schronienie. Ale to nie koniec ich drogi. Państwo polskie zapewnia im dach nad głową i bezpłatną naukę w szkole.
Mali uchodźcy nie znają języka, kultury, rówieśników, miasta.
Ich los znaczy trauma, strach, utrata bliskich. Mają trudności
w nauce, padają ofiarami dyskryminacji, zamykają się w sobie, chorują. Żyją w nieustannej niepewności, bo każdy dzień może przynieść decyzję o deportacji. Mogą liczyć tylko na ludzi dobrej woli.

Specjaliści w Fundacji pracują w grupie i indywidualnie, zarówno
z dziećmi, jak i ich mamami. Co roku to ponad 700 godzin zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, sportowych, warsztatów twórczych, gier i zabaw, konsultacji indywidualnych, wycieczek, spotkań
z polskimi rówieśnikami.


Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

Celem Fundacji Opiekuńcze Skrzydła jest codzienne towarzyszenie 34 dzieciom i młodzieży oraz 18 samotnym, starszym osobom. Fundacja prowadzi dom dzienny dla 2 grup dzieci w wieku
od 6 do 20 lat pochodzących z najbiedniejszych rodzin warszawskiej Pragi. Podopieczni pochodzą ze środowisk dysfunkcyjnych, najczęściej z problemami alkoholowymi, problemami edukacyjnymi, finansowymi, prawnymi.

Fundacja zapewnia dzieciom: codzienną opiekę, bezpieczny dom, czas, przyjaźń, zajęcia edukacyjne i rozwojowe, a także wakacje.
Od poniedziałku do piątku w fundacyjnym domu odbywają
się warsztaty: artterapeutyczne umiejętności społecznych, kreatywnego myślenia, zajęcia sportowe i wiele innych.
To w fundacyjnym domu dzieci uczą się życia z drugim człowiekiem opartym na wzajemnym szacunku, bliskości, przyjaźni. Nabywają poczucia własnej wartości, zaczynają dostrzegać potrzeby innych
i uczą się budować relacje. Zaczynają marzyć, i marzenia swoje realizować.

Fundacja prowadzi programy:  dożywiania dzieci - WielkiTalerz.pl , opiekę finansową nad jednym wybranym dzieckiem – Opiekuńcze Skrzydła oraz program Wspieramy Mamy.

Fundacja została założona w 2016 roku. Jest Organizacją Pożytku Publicznego. Prowadzona jest przez Joannę Radziwiłł i Magdalenę Kryńską, które od 25 lat zajmują się wychowywaniem dzieci
i młodzieży.