Skip to content

O Nas

Fundacja Charytatywny Bal Dziennikarzy to organizacja non-profit powstała z inicjatywy serca dziennikarzy reprezentujących różne media. Od momentu swojego powstania, nasza Fundacja z pełnym zaangażowaniem dąży do realizacji swojego nadrzędnego celu – pomocy tym, którzy potrzebują wsparcia, szczególnie chorym dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

25e49121-4c1d-4489-b185-aaade58c2a65

Nasza Historia

Fundacja Charytatywny Bal Dziennikarzy narodziła się w 1998 roku, kiedy to znany polski dziennikarz postanowił wykorzystać potencjał mediów nie tylko do przekazywania informacji, ale także do zmiany rzeczywistości. To właśnie stąd wziął się pomysł na organizację Balu Dziennikarzy, wydarzenia, które łączy różne środowiska – media, politykę, biznes, kulturę – w jednym szlachetnym celu.

Nasza Moc

Dzięki hojności uczestników Balu oraz wsparciu wielu firm i instytucji, udało się nam zebrać znaczące kwoty na cele dobroczynne. Nasza siła tkwi w jedności i determinacji, dzięki czemu możemy nieustannie działać na rzecz potrzebujących.

Nasza Misja

Misją Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, zwłaszcza dzieciom. Pomagamy placówkom opieki zdrowotnej, instytucjom opieki społecznej, domom dziecka oraz organizacjom wspierającym osoby niepełnosprawne, zwłaszcza te, które zajmują się opieką nad dziećmi.

Nasza Społeczność

Jesteśmy dumni z naszej społeczności, która obejmuje zarówno przedstawicieli mediów, polityków, biznesmenów, jak i osoby związane z kulturą. Każdy, kto uczestniczy w Balu Dziennikarzy, staje się częścią tej społeczności, która wspólnie działa na rzecz innych.

Nasza Przyszłość

Nie zamierzamy się zatrzymywać. Nasza misja to ciągła praca na rzecz tych, którzy potrzebują wsparcia. Dzięki waszemu wsparciu, możemy kontynuować naszą działalność i przyczyniać się do poprawy życia wielu osób.

Nasze Osiągnięcia

Dzięki wsparciu naszych darczyńców i partnerów udało się osiągnąć wiele znaczących sukcesów. Wsparcie finansowe i materialne, jakie ofiarowaliście, pomogło wielu placówkom i organizacjom w prowadzeniu swojej działalności.

Bądź jednym z nas 

Jeżeli jesteś zainteresowanym balem, możesz wesprzeć naszą organizacje